FITS

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz i wad postawy(FITS)

Metoda stworzona w 2004 roku przez dr Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M‘hango dla potrzeb leczenia dzieci ze skoliozą, wadami postawy oraz chorobą Scheuermanna. Autorzy bazowali na wielu metodach fizjoterapeutycznych, z których wybrali te techniki, które uznali za przydatne do terapii skolioz oraz stworzyli własne na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów. Każdy pacjent jest traktowany indywidualnie w zależności od badania obrazowego i klinicznego.

 

Głównymi założeniami metody w postępowaniu leczniczym są:

  • indywidualne podejście do pacjenta,
  • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,
  • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
  • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
  • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
  • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
  • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
  • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego.
Script logo