Integracja sensoryczna

Wiedza o teorii integracji sensorycznej dotarła do Polski w roku 1993. Klasyczna definicja podaje, że integracja sensoryczna jest to takie uporządkowanie wrażeń zmysłowych, aby mogły być użyte w celowym działaniu(J. Ayres 1992).
Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych i regulowaniu reakcji na nie zaburzają nie tylko ruchowy, ale i społeczny oraz emocjonalny rozwój dziecka.
Właściwe rozpoznanie zaburzeń przetwarzania zmysłowego jest niezbędne do ustalenia postępowania usprawniającego. Według obecnych zaleceń terapia powinna uwzględniać pracę nad indywidualnymi problemami dziecka prowadzoną w jego środowisku.
 

Objawy zauważane przez rodziców i nauczycieli:

 • hiperaktywność
 • hipoaktywność
 • problemy z koncentracją uwagi
 • nadpobudliwość emocjonalna
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • niezdarność ruchowa
 • zaburzenia poczucia kierunku
 • słaba organizacja zachowania
 • zaburzenia mowy
 • problemy w obcowaniu z innymi dziećmi
 • problemy z czytaniem, pisaniem i rysowaniem
 • problemy w samoobsłudze i wykonywaniu codziennych czynności
 • niska samoocena
Script logo