Masaż klasyczny

Masaż klasyczny w pediatrii pełni kilka funkcji: profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną oraz jako przygotowanie tkanek do terapii właściwej.
Informacja odbierana przez czucie powierzchowne (skórę) i czucie głębokie podczas masażu zostaje przekazana do wyższych pięter układu nerwowego i w odpowiedzi reguluje reakcje motoryczne, takie jak:

  • kontrola i planowanie ruchu (dostarczanie niezbędnych informacji do skorygowania ruchów),
  • poprawa świadomości ciała i kształtowanie jego schematu,
  • stabilizacja posturalna,
  • umiejętność stopniowania ruchu, dozowania siły, z jaką należy wykonać ruch,
  • wspólnie z układem przedsionkowym regulowanie napięcia mięśniowego,
  • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego poprzez zwiększenie świadomości ciała w przestrzeni w odniesieniu do innych ruchów,
  • płynność ruchu,
Script logo