Mobilizacje tkanek miękkich w pediatrii

Mobilizacja tkanek miękkich to metoda terapeutyczna, której celem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości stawów, w przypadku, gdy przyczyną ich blokady są napięte lub skrócone okołostawowe tkanki miękkie.W tkankach miękkich (skóra, mięśnie, powięź) wskutek przeciążenia może powstawać nadmierne napięcie. W efekcie bardzo często dochodzi do powstania stwardnień w mięśniach bolesnych lub zmian zwyrodnieniowych w obrębie ścięgna lub więzadła i, co za tym idzie, ich osłabienia, skrócenia, zmniejszenia wytrzymałości i sprężystości.
 

Zastosowanie:

  • hipertonia mięśniowa
  • przykurcze pochodzenia mięśniowego oraz łącznotkankowego
  • występowanie spastyki
  • ograniczenia ruchomości stawów wynikające z dysfunkcji tkanek miękkich
Script logo