NDT Bobath

Metoda neurorozwojowa stworzona przez małżeństwo Bobath w latach 40. XX wieku.W późniejszym czasie została zmodyfikowana dla zastosowania u niemowląt i dzieci przez dr E. Koeng oraz fizjoterapeutkę M. Quinton.
Poprzez odpowiednią stymulację neurorozwojową dziecko ma zyskać niezależność w życiu i maksymalnie wykorzystać swe możliwości. Celem usprawniania jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.
 

Główne zasady metody NDT-Bobath obejmują m.in.:
 

• wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego

• wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych

• wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

• ścisłą współpracę z rodzicami


Wskazania do metody m.in:
 

• uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

• choroby nerwowo- mięśniowe

• opóźnienia w prawidłowym rozwoju dziecka

• dzieci przedwcześnie urodzone

• asymetria ułożeniowa

• kręcz szyi

• zaburzenia napięcia mięśniowego (wzmożone lub obniżone napięcie)

• zaburzenia koordynacji psychoruchowej

• porażenie splotu barkowego

• choroby o podłożu neurologicznym

• choroby o podłożu genetycznym, np. Zespół Downa

• choroby o podłożu metabolicznym

Script logo