Integracja sensoryczna

W trakcie pracy z najmłodszymi pacjentami zaobserwowałam cała gamę zaburzeń w funkcjonowaniu
narządów zmysłów. Bywało tak, że rozpoczęcie efektywnego wspomagania rozwoju było wręcz
niemożliwe bez wcześniejszej interwencji sensorycznej.
Carol J. Sears opracowała listę reakcji i zachowań niemowląt i małych dzieci w ich życiu codziennym
mogących sugerować występowanie obronności dotykowej.

Są to m.in.:

 • trudności ze ssaniem i wybiórcze spożywanie pokarmów stałych 
 • reaguje „oporem” przy czynnościach pielęgnacyjnych twarzy, uszu, ust czy nosa 
 • nie lubi smarowania ciała krem czy pudrowania
 • często nie lubi kąpieli, albo ujawnia nadmierna wrażliwość na temperaturę wody
 • unika raczkowania na dywanie 
 • manipuluje przedmiotami używając koniuszkiów palców, unikając zetknięcia zabawki z wnętrzem dłoni 
 • unika dłuższego posługiwania się rękoma przy różnych czynnościach 
 • woli mieć na nóżkach skarpety, unika bosych stóp
 • reaguje pobudzeniem/dyskomfortem na określone dźwięki, światła, zapachy
 • nie lubi obcinania paznokci 
 • nie lubi mycia, czesania, obcinania włosów 
 • nie lubi mycia zębów 
 • nie lubi chodzić boso, także bawić się w piasku, na trawie czy w wodzie
 • wyraźnie nie lubi pewnych materiałów czy faktur, często jest to wełna syntetyki, ale także plusz, z
 • którego zrobione są zabawki.


Oczywiście zaburzenia w integrowaniu zmysłów nie zamykają się tylko w nadwrażliwości dotykowej, ale
jest to dość częste u naszych dzieci.
 

Objawy zaburzeń przetwarzania zmysłowego u starszych dzieci, zauważane przez rodziców:

 • niezdarność ruchową
 • słabą organizacje zachowania 
 • zaburzenia mowy
 • problemy w relacjach z rówieśnikami 
 • w późniejszym etapie trudności z pisaniem, czytaniem i rysowaniem 
 • problemy z samoobsługa i wykonywaniem codziennych czynności 
 • niska samoocena

 

Jeżeli któryś z tych punktów dotyczy Państwa dziecka, zapraszam na konsultacje w razie
potrzeby diagnozę integracji sensorycznej, która „powstaje” już w trakcie terapii dziecka.

 

Script logo